Veids

Profesionālās kvalifikācijas pārbaudījums

Anotācija

Profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudījumu (turpmāk – pārbaudījums) ir paredzēts māsām (vispārējās aprūpes māsām), kuras ieguvušas kvalifikāciju vairāk nekā pirms pieciem gadiem, kuras vēlas veikt pirmreizēju reģistrāciju Veselības inspekcijas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un kurām ir nepieciešams profesionālās kvalifikācijas atbilstības apliecinājums.

Mērķgrupa un nepieciešamās priekšzināšanas

Māsas (vispārējās aprūpes māsas), kuras ieguvušas kvalifikāciju vairāk nekā pirms pieciem gadiem, kuras vēlas veikt pirmreizēju reģistrāciju Veselības inspekcijas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un, kurām ir nepieciešams profesionālās kvalifikācijas atbilstības apliecinājums.

Apjoms un īstenošanas forma

Pārbaudījuma teorētiskā daļa tiek pildīta elektroniski un pārbaudījuma praktiskā daļa notiek astoņas reizes gadā LU Jelgavas ielā 3, 335. laboratorijā, Rīgā. 

Plānotie pārbaudījumi 2024. gadā:

10.01.2024. plkst. 13.00

07.02.2024. plkst. 13.00

06.03.2024. plkst. 13.00

10.04.2024. plkst. 13.00

08.05.2024. plkst. 13.00

04.09.2024. plkst. 13.00

09.10.2024. plkst. 13.00

13.11.2024. plkst. 13.00

Pārbaudījuma rezultāts tiek paziņots katram eksaminējamajam individuāli dienā, kad pārbaudījuma praktiskā daļa tiek kārtota.

Maksa

EUR 80,00

Apmaksas kārtība

Samaksa jāveic ar pārskaitījumu saskaņā ar zemāk norādīto cenrādi uz LU bankas kontu. Pēc samaksas saņemšanas personai uz reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīti pieejas dati LU e-studiju videi.

Latvijas Universitāte 

Uzņēmumu reģ.nr. 90000076669

IZM Izglītības iestāžu reģistra reģ.nr. 3341000218

PVN reģ.nr.: LV 90000076669

Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Kods: RIKOLV2X

Konta numurs: LV10RIKO0000082414423

PIEZĪME: pārskaitījuma maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS, MAKSA PAR MĀSAS (VISPĀRĒJĀS APRŪPES MĀSAS) PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS ATBILSTĪBAS PĀRBAUDĪJUMU

Pieteikšanās līdz

Pieteikšanās būs atvērta līdz trīs darba dienām pirms plānotā eksāmena.

Programmas saturs

Pārbaudījumā ir iekļauti 100 jautājumi: 

Teorētiskā daļa (91 jaut.):

  • Vispārējās aprūpes nodrošināšana (30 jaut.)
  • Vispārējās specializētās aprūpes nodrošināšana (30 jaut.)
  • Izglītošana (māsu praksē) (16 jaut.)
  • Klīnisko procedūru veikšana (10 jaut.)
  • Līderības un vadības nodrošināšana māsu praksē (5 jaut.)

Praktiskā daļa - klīniskās situācijas uzdevums (9 jaut.):

  • Pacienta stāvokļa novērtēšana (3 jaut.)
  • Aprūpes diagnožu noteikšana (3 jaut.)
  • Pacienta aprūpes plānošana un īstenošana (3 jaut.)

Programmas apguves nosacījumi

Pārbaudījuma teorētiskā daļa tiek pildīta elektroniski un pārbaudījuma praktiskā daļa notiek astoņas reizes gadā LU Jelgavas ielā 3, 335. laboratorijā, Rīgā.

Plānotie pārbaudījumi 2024. gadā:
10.01.2024. plkst. 13.00
07.02.2024. plkst. 13.00
06.03.2024. plkst. 13.00
10.04.2024. plkst. 13.00
08.05.2024. plkst. 13.00
04.09.2024. plkst. 13.00
09.10.2024. plkst. 13.00
13.11.2024. plkst. 13.00

Pārbaudījuma rezultāts tiek paziņots katram eksaminējamajam individuāli dienā, kad pārbaudījuma praktiskā daļa tiek kārtota.

Izglītību apliecinošs dokuments

Apliecība par profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudījumu

Programmas vadītājs un mācībspēki

PBSP Māszinības direktore

Ina Mežiņa – Mamajeva

Īstenotāja kontaktinformācija

Ina Mežiņa – Mamajeva, PBSP Māszinības direktore, tālr. Nr. 67033822, 29439391
e-pasts: ina.mezina@lu.lv 

Cita informācija

Pēc reģistrācijas anketas aizpildīšanas, uz norādīto e-pasta adresi saņemsiet apstiprinājumu un aicinājumu veikt maksājumu.

Pieteikties