Pedagogs ir viena no svarīgākajām profesijām pasaulē, jo, sniedzot zināšanas dažāda vecuma cilvēkiem, nodrošina sabiedrības izglītotību, labklājību, un  kultūru. Digitālajā laikmetā ikvienam pedagogam jāspēj ātri un efektīvi papildināt zināšanas un prasmes, kā praksē lietot dažādus komunikācijas kanālus un tehnoloģijas, nodrošināt mācību satura apguvi tiešā mijiedarbībā ar izglītojamajiem - gan bērniem, gan pieaugušajiem.

 LU piedāvā iespēju papildināt profesionālās zināšanas un iegūt jaunas kompetences dažādos pedagoģijas virzienos – speciālājā pedagoģijā, klasvadībā, augstskolu pedagoģijā, mācību priekšmetu saturā, mācīšanas un mācīšanās prasmju apguvē u.c.

Mācību priekšmetu saturs